โรงเรียนเกษมทิพย์อินเตอร์บริบาล
  Kasemthip Inter Boribarn   School

 เส้นทางสู่วิชาชีพ ก้าวเข้าสู่ AEC (Asean Economics Community)

เรียนง่าย จบเร็ว มีงานทำ
โรงเรียนเกษมทิพย์อินเตอร์บริบาล เส้นทางสู่วิชาชีพ


โทรศัพท์                089-5761431,  089-5761431
ที่อยู่                       :  413/4 หมู่ 20   ถนนกสิกรทุ่งสร้าง   ตำบลศิลา   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น   40000
รถสาย 17 ผ่าน ตรงข้ามค่ายศรีพัชรินทร์ (หรือหน้าค่ายทหาร)

วิสัยทัศน์(vision)  :  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม  พัฒนาอาชีพ อย่างมีคุณภาพ
หลักสูตร : หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  (Nursing  Assistant)  เป็นหลักสูตรที่ได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว  เส้นทางสู่

วิชาชีพ  ทางเลือกการศึกษาแห่งใหม่ของนักเรียน   มีใจรักงานในด้านการพยาบาลเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


(พนักงานผู้ช่วยด้านการพยาบาล) ระยะเวลาเรียนเพียง 6 เดือนเท่านั้น
ทางเลือกการศึกษาแห่งใหม่ของนักเรียน มีใจรักด้านการดูแล ด้านการพยาบาลทั่วประเทศ

เกษมทิพย์อินเตอร์บริบาล คือ โรงเรียนของพวกเรา
: เมื่อเรียนจบแล้ว นี่ใช่เลยพวกเรามีมากมาย ::

     สามารถเข้าทำงานได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน คลินิก เนอสเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล ศูนย์การแพทย์ ศูนย์ความงาม ศูนย์เฝ้าไข้ และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นที่ยอมรับได้มาตรฐานพร้อมมีใบรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
     สิทธิพิเศษ หนังสือและอุปกรณ์การเรียนให้ฟรี ชุดยูนิฟอร์ม (uniform) ทันสมัย พร้อมควบคุมการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดโดยคณะครูอาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐและเอกชนทำให้ผู้เรียนเป็นง่ายเข้าใจเร็ว นักเรียนได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ทั้งนี้โรงเรียนจัดหาอุปกรณ์การเรียนสื่อการสอนที่ทันสมัยอยู่ตลอด
 สวัสดิการเพื่อนักเรียน